splash_screen

Giới thiệu ứng dụng mạng xã hội nhà nông FMan

GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG MẠNG XÃ HỘI NHÀ NÔNG FMan

FMan là hệ sinh thái nông nghiệp đầu tiên tại Việt Nam. FMan hỗ trợ nhà nông, trang trại theo mô hình nông nghiệp bền vững. FMan sử dụng công nghệ thông tin và hàng loạt các thiết bị IoT được sản xuất bởi Farmtech Vietnam hoặc một bên thứ 3 để kết nối nhà nông với các chuyên gia đã được kiểm định bởi Farmtech Vietnam.Ứng dụng này bao gồm các tiện ích:


1. Đọc tin tức nông nghiệp đã được xác thực theo giống cây trồng:

Đọc tin tức nông nghiệp đã được xác thực theo từng giống cây trồng, vật nuôi
Tham khảo các mô hình mới, kỹ thuật mới mang lại hiệu quả cao.


2. Kết nối :
  • Kết nối người dùng và chuyên gia nông nghiệp
  • Người dùng kết nối và chuyên gia nông nghiệp qua chat, email, điện thoại
  • Quản lý thiết bị IoT được sản xuất bởi Farmtech Vietnam
  • Lập lịch làm việc cho các thiết bị IoT được sản xuất xuât bởi Farmtech Vietnam

Kết nối trang với điện thoại thông minh, giúp quản lý trang trại bất cứ đâu và bất cứ khi nào

3. Tư vấn :
  • Tư vấn thiết bị nông nghiệp phù hợp với từng trạng trại.
  • Hiển thị dữ liệu thời gian thực về thông số môi trường trang trại ngay trên Smartphone.

 

Cài đặt :

DOWNLOAD FMAN TRÊN IOS VÀ ANDROID


Hoặc tìm hiểu thêm và trải nghiệm tại farmtech.vn :


Tags: , , , , , , , , , ,