Các loại cảm biến

Stt Tên cảm biến
1 Cảm biến nhiệt độ
2 Cảm biến độ ẩm không khí
3 Cảm biến cường độ ánh sáng
4 Cảm biến cường độ tiếng ồn
5 Cảm biến phát hiện vết nứt
6 Cảm biến bụi bẩn
7 Cảm biến mực chất lỏng
8 Cảm biến phát hiện chất lỏng
9 Cảm biến áp suất không khí
10 Cảm biến độ rung
11 Cảm biến khí CO
12 Cảm biến khí CO2
13 Cảm biến O2
14 Cảm biến khí CH4
15 Cảm biến NH3
16 Cảm biến NO2
17 Cảm biến Ozone O3
18 Cảm biến rò rỉ khí gas (H2,CH4, Ethenol và Isobutane)
19 Cảm biến NO
20 Cảm biến SO2
21 Cảm biến H2
22 Cảm biến H2S
23 Cảm biến HCl
25 Cảm biến HCN
26 Cảm biến PH3
27 Cảm biến ETO
28 Cảm biến CL2
29 Cân điện tử 0-50kg
30 Cân điện tử 0-600kg
31 Đầu dò dùng sóng siêu âm
32 Cảm biến đo khoảng cách
33 Đo lưu lượng dòng chảy
34 Cảm biến độ ẩm, nhiệt độ đất
35 Cảm biến kích thước thân cây, trái cây
36 Cảm biến lượng mưa, phong kế, sức gió
37 Đo bức xạ năng lượng mặt trời
38 Đo bức xạ tia tử ngoại
39 Cảm biến độ ướt của lá cây
40 Cảm biến độ dẫn trong nước
41 Cảm biến nồng độ Oxy trong nước
42 Cảm biến độ PH
43 Cảm biến chỉ số oxy hóa khử ORP
44 Cảm biến độ đục
45 Cảm biến ion CA2+
46 Cảm biến ion F-
47 Cảm biến ion BF4-
48 Cảm biến ion NO3-
49 Càm biến ion Br-
50 Cảm biến ion Cl-
51 Cảm biến ion Cu2+
52 Cảm biến ion Iodide
53 Cảm biến ion Ag+
54 Cảm biến ion Pb2+