Sản phẩm sản xuất bởi Farmtech VietNam xác thực và kiểm tra nguồn gốc tại đây :
Hướng dẫn : Vui lòng điền số serial, hoặc quét mã QR code trên sản phẩm để kiểm tra. Khách hàng có các thông tin và được hỗ trợ:
  •  Ngày mua sản phẩm
  • Thời hạn bảo hành
  • Lý lịch kỹ thuật sản phẩm
  • Báo lỗi sản phẩm, yêu cầu hỗ trợ
Chi tiết khác vui lòng liên hệ : 058 3706411 hoặc 0909 666 306 email : info@farmtech.vn