camera-ft-306-ip

Sản phẩm: Hệ thống mạng cảm biến môi trường CAMERA FT 306 – IP

Giá: 1.800.000 VNĐ

Thời gian giao hàng : 4 tuần.

Để đặt hàng vui lòng điền vào khung sau :

Đặt hàng cho sản phẩm CAMERA FT 306 – IP Quan sát ngoài trời

Nội dung có ký tự * là bắt buộc

hoặc liên lạc qua thông tin:

CÔNG TY TNHH FARMTECH VIETNAM

GĐ: Đỗ Trần Anh,
0905.98.99.98
info@farmtech.vn
| 058-3706411
Địa chỉ : 19 Hương Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa