FT38 – FIBER TO IP CAMERA BOX

Sản phẩm: FT38 – FIBER TO IP CAMERA BOX (BỘ CHUYỂN ĐỔI CÁP QUANG SANG IP CAMERA)

Giá:

Thời gian giao hàng : 4 tuần.

Để đặt hàng vui lòng điền vào khung sau :

Đặt hàng cho sản phẩm FT38 – FIBER TO IP CAMERA BOX (BỘ CHUYỂN ĐỔI CÁP QUANG SANG IP CAMERA)

Nội dung có ký tự * là bắt buộc

hoặc liên lạc qua thông tin:

CÔNG TY TNHH FARMTECH VIETNAM

GĐ: Đỗ Trần Anh,
0905.98.99.98
info@farmtech.vn
| 058-3706411
Địa chỉ : 19 Hương Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa